Case Studies

  

GITS – Deploying a Website with AWS

GITS – Deploying a Website with AWS

GITS is a technology company in Vietnam for global IT solutions. Facing the need to deploy a website, GITS chose AWS services and technology consulting support from VTI Cloud – AWS’s advanced consulting partner in Vietnam.

(VN) Ứng dụng điện toán đám mây vào giáo dục trực tuyến VUIHOC

(VN) Ứng dụng điện toán đám mây vào giáo dục trực tuyến VUIHOC

(VN) Sự chuyển dịch lên môi trường AWS đã giúp VUIHOC giải quyết các vấn đề đang gặp phải trong thực tế như vấn đề truy cập, bảo mật, thời gian trễ, tính khả dụng v.v. VUIHOC đã được giảm bớt gánh nặng cho các đầu việc quản trị hệ thống và tập trung nhân lực hơn vào các mục tiêu dài hạn, mở ra thêm tiềm năng để VUIHOC tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. 

(VN) Merchize cắt giảm tới 70% chi phí điện toán với chiến lược EKS trên Spot của AWS

(VN) Merchize cắt giảm tới 70% chi phí điện toán với chiến lược EKS trên Spot của AWS

(VN) Merchize đã tham khảo tư vấn của AWS và VTI Cloud để chuyển đổi nền tảng của họ sang môi trường đa dạng người thuê (Multi-tentant) thay vì một người thuê (single-tentant).

ITNavi – Expanding capabilities with AWS

ITNavi – Expanding capabilities with AWS

ITNavi would need to migrate their current application and database to a new system on AWS which would improve the performance provides auto-scales, improves the security, availability, and reliability. ITNavi’s executive also identifies scalability to be their top priority. Additionally, the platform needs to be easy to launch, and have a stable performance while saving […]

View more