ARE YOU WELL-ARCHITECTED?

Solution

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THEO WELL-ARCHITECTED FRAMEWORK

Cho phép bạn xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn, hiệu suất cao, khả năng phục hồi và hiệu quả cho khối lượng công việc của mình bằng cách tích hợp Well-Architected như một cơ chế để chi phối các quyết định về kiến trúc và so sánh khối lượng công việc với các phương pháp hay nhất của AWS.

choose the right use case for you

SOLUTION

Operations

"Operational excellence pillar" tập trung vào vận hành và giám sát các hệ thống để mang lại giá trị cho doanh nghiệp, đồng thời liên tục cải tiến các quy trình và thủ tục.

Security

"Security pillar" giúp các doanh nghiệp tận dụng các công nghệ hiện đại của AWS để bảo vệ dữ liệu, hệ thống và tài sản của họ.

Resilience

"Reliability pillar" bao gồm khả năng vận hành, kiểm tra và đảm bảo khối lượng công việc để thực hiện chức năng dự kiến của nó một cách chính xác và nhất quán.

Performance Efficiency

"Performance efficiency pillar" tập trung vào việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên điện toán để đáp ứng các yêu cầu và duy trì hiệu quả khi nhu cầu thay đổi và công nghệ phát triển.

Cost Optimization

"Cost Optimization pillar" tập trung vào cách kiến trúc khối lượng công việc với việc sử dụng hiệu quả nhất các dịch vụ và tài nguyên, để đạt được kết quả kinh doanh ở mức giá thấp nhất.

Operations
Security
Resilience
Performance Efficiency
Cost Optimization

/Well-Architected/

Operations

Operational Excellence pillar bao gồm khả năng vận hành và phát triển khối lượng công việc một cách hiệu quả, hiểu rõ hơn về cách vận hành của chúng cũng như liên tục cải tiến các quy trình và thủ tục để tạo ra giá trị kinh doanh. Các chủ đề chính xoay quanh tự động hóa các thay đổi, phản hồi các sự kiện và đặt ra các tiêu chuẩn để quản lý hoạt động hàng ngày.

5 nguyên tắc để thiết kế Operational Excellence trên AWS

 • Thực hiện các hoạt động dưới dạng code
 • Thực hiện các thay đổi thường xuyên, nhỏ, có thể đảo ngược
 • Thường xuyên tinh chỉnh các quy trình hoạt động
 • Dự đoán trước các sự cố
 • Rút kinh nghiệm và học hỏi từ các lỗi, sự cố đã xảy ra
Operations
Security
Resilience
Performance Efficiency
Cost Optimization

/Well-Architected/

Security

Security pillar bao gồm khả năng bảo vệ dữ liệu, hệ thống và tài nguyên để tận dụng công nghệ điện toán đám mây và cải thiện tính bảo mật của doanh nghiệp bạn. Các chủ đề chính xoay quanh tính bảo mật và nguyên vẹn của dữ liệu, xác định và quản lý những ai có thao tác với quản lý đặc quyền, bảo vệ hệ thống và thiết lập các biện pháp kiểm soát để kịp thời phát hiện các sự cố.

7 nguyên tắc để thiết kế Security pillar trên AWS:

 • Triển khai nền tảng nhận dạng
 • Cho phép truy xuất nguồn gốc
 • Áp dụng bảo mật ở tất cả các lớp
 • Tự động hóa các phương pháp tốt nhất về bảo mật
 • Bảo vệ dữ liệu khi trao đổi và lưu trữ
 • Đảm bảo mọi người tránh xa nguồn dữ liệu
 • Chuẩn bị cho các sự kiện bảo mật
Operations
Security
Resilience
Performance Efficiency
Cost Optimization

/Well-Architected/

Resilience

Reliability tập trung vào việc đảm bảo khối lượng công việc thực hiện chức năng dự báo của nó một cách chính xác và nhất quán. Điều này bao gồm khả năng vận hành và kiểm tra khối lượng công việc thông qua tổng vòng đời của nó. Các chủ đề chính bao gồm thiết kế hệ thống, kế hoạch khôi phục và xử lý thay đổi.

5 nguyên tắc thiết kế Reliability pillar trên AWS:

 • Tự động phục hồi sau sự cố
 • Quy trình kiểm tra khôi phục
 • Mở rộng theo chiều ngang để tăng tính khả dụng của khối lượng công việc
 • Dừng phán đoán về tài nguyên sử dụng
 • Quản lý thay đổi tự động hóa
Operations
Security
Resilience
Performance Efficiency
Cost Optimization

/Well-Architected/

Performance Efficiency

Performance Efficiency tập trung vào khả năng sử dụng hiệu quả tài nguyên điện toán để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống và duy trì mức độ hiệu quả khi nhu cầu thay đổi và công nghệ phát triển. Các chủ đề chính bao gồm lựa chọn đúng loại tài nguyên và quy mô phù hợp dựa trên yêu cầu của khối lượng công việc, giám sát hiệu suất và đưa ra quyết định sáng suốt để duy trì hiệu quả khi nhu cầu mở rộng kinh doanh tăng lên.

Có năm nguyên tắc thiết kế Performance Efficiency trên AWS:

 • Dân chủ hóa các công nghệ tiên tiến
 • Phát triển, mở rộng toàn cầu trong vài phút
 • Sử dụng kiến trúc serverless
 • Thường xuyên thử nghiệm
 • Cân nhắc sự đồng nhất với máy móc
Operations
Security
Resilience
Performance Efficiency
Cost Optimization

/Well-Architected/

Cost Optimization

Cost Optimization pillar tập trung vào việc tránh các chi phí không cần thiết. Các chủ đề chính bao gồm việc hiểu và kiểm soát nơi nguồn tiền đang được chi tiêu, lựa chọn số lượng loại tài nguyên phù hợp và đúng nhất, phân tích chi tiêu theo thời gian và mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà không bị vượt quá ngân sách.

5 nguyên tắc thiết kế Cost Optimization trên AWS:

 • Thực hiện quản lý tài chính trên đám mây
 • Áp dụng mô hình tiêu dùng
 • Đo lường hiệu quả tổng thể
 • Ngừng chi tiền cho những việc không đem lại hiệu quả
 • Phân tích và xác định nguồn chi