Case Studies

  

GITS – Deploying a Website with AWS

GITS – Deploying a Website with AWS

(EN) GITS is a technology company in Vietnam for global IT solutions. Facing the need to deploy a website, GITS chose AWS services and technology consulting support from VTI Cloud – AWS’s advanced consulting partner in Vietnam.

Ứng dụng điện toán đám mây vào giáo dục trực tuyến VUIHOC

Ứng dụng điện toán đám mây vào giáo dục trực tuyến VUIHOC

Sự chuyển dịch lên môi trường AWS đã giúp VUIHOC giải quyết các vấn đề đang gặp phải trong thực tế như vấn đề truy cập, bảo mật, thời gian trễ, tính khả dụng v.v. VUIHOC đã được giảm bớt gánh nặng cho các đầu việc quản trị hệ thống và tập trung nhân lực hơn vào các mục tiêu dài hạn, mở ra thêm tiềm năng để VUIHOC tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. 

Merchize cắt giảm tới 70% chi phí điện toán với chiến lược EKS trên Spot của AWS

Merchize cắt giảm tới 70% chi phí điện toán với chiến lược EKS trên Spot của AWS

Merchize đã tham khảo tư vấn của AWS và VTI Cloud để chuyển đổi nền tảng của họ sang môi trường đa dạng người thuê (Multi-tentant) thay vì một người thuê (single-tentant).

ITNavi – Mở rộng khả năng với AWS

ITNavi – Mở rộng khả năng với AWS

ITNavi cần phải di chuyển ứng dụng và cơ sở dữ liệu hiện tại của họ sang một hệ thống mới trên AWS sẽ cải thiện hiệu suất, cung cấp các thang đo tự động, cải thiện tính bảo mật, tính khả dụng và độ tin cậy. Ban điều hành của ITNavi cũng xác định […]

Xem thêm