Blog

Tài nguyên

Vì sao ta thường hiểu sai về sự cộng hưởng giữa Điện toán Biên (Edge Computing) và Điện toán Đám mây (Cloud Computing)

Vì sao ta thường hiểu sai về sự cộng hưởng giữa Điện toán Biên (Edge Computing) và Điện toán Đám mây (Cloud Computing)

Sự tồn tại nhờ vào mối quan hệ cộng hưởng (Synergy), phụ thuộc lẫn nhau (Codependence) của điện toán biên (Edge computing) và đám mây công cộng (Public cloud) vẫn đang diễn ra và ngày càng phát triển. Điện toán...

Th10 15, 2021 549
View more